Bắc Ninh từ “Thị xã đèn dầu” đến thành phố trực thuộc T.Ư - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL