Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt, VKS đề nghị hoãn phiên xử vụ chạy thận làm chết 9 người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL