(Bài 1) Vụ huỷ hoại tài sản ở Tây Hồ, Hà Nội: Thách thức công an, đe doạ cả Phó Chủ tịch phường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL