Bài "hoàn hảo" nhưng chỉ được 4 điểm, lời phê cực gắt của giáo viên khiến tất cả "đứng hình" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL