Bài học từ việc chỉ định thầu - (Bài 1): Đi tìm nhà thầu “bí ẩn” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL