Bài toán di dời chợ "thần chết" Kim Biên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Bài toán di dời chợ "thần chết" Kim Biên

    Nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chợ Kim Biên vốn được mệnh danh là chợ "thần chết" bởi đây là cửa ngõ buôn bán, kinh doanh các loại hoá chất lớn nhất khu vực phía Nam. Với những bất cập trong công tác quản lý các mặt hàng hoá chất cũng như vấn đề đảm bảo VSATTP, PCCC, môi trường ô nhiễm, độc hại cho khu dân cư, thành phố Hồ Chí Minh đang tính tới phương án quy hoạch lại chợ Kim Biên, đồng thời di dời chợ ra khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, những phương án này mới chỉ ở lý thuyết, chưa có hành động cụ thể, quỹ đất dành cho quy hoạch cũng đang gặp khó khăn, việc di dời cũng không được các tiểu thương đồng thuận. Vì vậy, thực trạng di dời chợ "thần chết" Kim Biên đến nay vẫn còn là bài toán khó. (Theo VTC 14)