Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự Quân đội, Công an - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL