Bán bò lãi 10 tỷ đồng mỗi ngày nhưng vẫn lỗ ròng 1.400 tỷ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL