Bạn của Công Phượng chính thức được mời sang Tây Ban Nha thử vệc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL