Bàn giao 12,7 ha đất nhiễm dioxin đã xử lý để mở rộng sân bay Đà Nẵng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL