Ban nhạc Dalab đình đám “hút hồn” khách mời trong sự kiện khai trương hệ sinh thái Lofita và Tuart - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL