"Bạn thân Ngọc Trinh" sở hữu xế hộp Rolls Royce 25 tỷ đồng. - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL