Bán thuốc xách tay: Nhà thuốc Nhật Quang có bị tước giấy phép? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL