Bằng Kiều nhận đóng phim cùng Angela Phương Trinh chỉ sau bữa ăn tối - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL