Bằng lái xe tiếp tục được sử dụng làm thủ tục bay - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL