Cận cảnh bão cát cao hàng trăm mét nhấn chìm thành phố của Trung Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL