Bão Kai-tak giật cấp 10 tăng tốc hướng vào Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL