Bão Kalmaegi giật cấp 16, 17 khi vào Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL