Bão số 1 đang mạnh lên ở Biển Đông, khẩn trương hướng dẫn thuyền bè tránh bão - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL