Bão số 3 ảnh hưởng đảo Bạch Long Vĩ, gió giật mạnh cấp 7, giật cấp 8 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL