Bão số 3 đổi hướng, gió giật cấp 12, đổ bộ vào Quang Ninh - Thái Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL