Bão số 4 giật cấp 10, cách Hoàng Sa 630km - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL