Bão số 4, giật cấp 11 bất ngờ đổi hướng di chuyển - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL