Bão số 7 tiến vào các tỉnh Thái Bình - Nghệ An, gió giật cấp 10 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL