Bão số 8 giật cấp 10 cách Hoàng Sa 600km, hướng vào miền Trung - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL