Bão số 8 mạnh lên cấp 13, cách quần đảo Hoàng Sa 300km - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL