Bão số 9 ảnh hưởng mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, đạt cường độ cực đại trong chiều tối nay - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL