Bão số 9 đi vào biển Đông, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL