Bão số 9 giật cấp 15 đổ bộ Đà Nẵng- Phú Yên, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, cổng chào bằng thép ở Quảng Ngãi đổ sập - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL