Bảo trợ cuộc thi nhan sắc "chui", Ngọc Trinh nói gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL