Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 40kg thuốc bom - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL