Bất cẩn nuốt cả cây tăm, nam thanh niên phải đi cấp cứu vì thủng dạ dày - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL