Bất chấp bị đánh, chửi, triệu phú Trung Quốc cần mẫn nhặt rác mỗi ngày suốt 4 năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL