Bất chấp dịch Covid-19, hàng ngàn người dân Mỹ vẫn tụ tập trên các bãi biển - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL