Bắt đầu di chuyển hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL