Bắt giữ đối tượng ôm súng, đạn, ma túy nghênh ngang đi bán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL