Bắt khẩn cấp nam thanh niên dùng mìn và súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL