Bất ngờ tung loạt ảnh thủa nhỏ, Trấn Thành được khen "có tố chất nghệ sĩ từ bé" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL