Bất ngờ với lời nói sau cùng của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Vũ “Nhôm” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL