Bất ngờ với “siêu phẩm” dự thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL