Bất ngờ với việc điều động cán bộ đang bị kỉ luật làm Giám đốc sở công thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL