Bắt người đàn ông vác dao dài 1 mét lao vào phòng chủ tịch phường đe dọa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL