Nhóm người chặn đầu xe, đập kính ô tô cướp 1 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL