Bất thường từ những gói thầu tiền tỷ ở Bắc Giang – Bài 3: "Điệp khúc đội giá” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL