Bầu cử Mỹ 2020: Cử tri đảng Cộng hòa tăng tốc, thu hẹp khoảng cách ở 4 bang chiến địa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL