Bầu cử Mỹ 2020: Người ủng hộ treo mình ở tầng 16 tòa tháp Trump vì muốn được gặp tổng thống Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL