Bầu cử Mỹ 2020: Ông Obama kêu gọi cử tri giúp "đối thủ" của Tổng thống Trump - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL