Bầu cử Mỹ 2020: "Phó tướng" đảng Dân chủ hủy các chuyến đi tranh cử do nhân viên mắc COVID-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL