Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Cử tri tại 4 bang bắt đầu bỏ phiếu sớm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL