Bầu Đệ: "Chúng tôi muốn giúp dân, giúp tỉnh nhà mà khó quá!" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL